Archive by category others

บทความช่วยแปลจากเว็บภาษาต่างประเทศ เป็นภาษาไทย

ข้อมูลติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ (Copyright Agent Contact Information)

ข้อมูลติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ (Copyright Agent Contact Information) ตัวแทน DMCA และ DMCA ข้อมูลติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act (DMCA) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์จะได้รับการพิจารณาเป็นไปตามบทบัญญัติของเอกสารสิทธิ์และความรับผิดชอบของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (การระงับการให้บริการและการลงโทษอื่น ๆ ) การละเมิดทำซ้ำจะได้รับการจัดการขั้นเด็ดขาด การขอให้ดำเนินการลบ …