feature-image-wp-plugin1.png

วิธีติดตั้ง ปลั๊กอิน wordpress – เพิ่มความสามารถให้เว็บของเรา – วิธีสร้างเว็บ

วิธีติดตั้ง ปลั๊กอิน wordpress – เพิ่มความสามารถให้เว็บของเรา – วิธีสร้างเว็บ สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาต่อในเรื่องของวิธีติดตั้ง ปลั๊กอิน WordPress เพื่อทำให้เว็บไซต์ WordPress ของเรานั้นมีความสามารถมากขึ้น  ทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้น  ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า WordPress ที่เราติดตั้งในตอนแรกสุดนั้น  มันจะเป็น WordPress เปล่าๆ  เป็นแกนของระบบจัดการเนื้อหา (CMS – content management system)…