wordpress-feature.png

คู่มือการใช้ wordpress เรียนรู้ระบบจัดการต่างๆ – สร้างเว็บไซต์เองได้ไม่ยาก

คู่มือการใช้ wordpress เรียนรู้ระบบจัดการต่างๆ – สร้างเว็บไซต์เองได้ไม่ยาก สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน  มาต่อกันเลยนะครับ  จากบทความที่แล้ว  ผมได้สอนวิธีการติดตั้ง WordPress ไปแล้ว  แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะใช้งาน WordPress เป็น งั้นในบทความนี้ คู่มือการใช้ wordpress เราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบการจัดการต่างๆ หลังบ้านของ WordPress  ในแบบภาพรวมกันให้เข้าใจกระจ่างก่อนดีกว่า …