bluelightbending.png

สุดเจ๋ง!! วัสดุชิ้นนี้สามารถ ประกอบตัวได้ด้วยตนเอง

โลกเราทุกวันนี้มันพัฒนามาถึงจุดๆ นี้้แล้วหรือนี่  นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington State University) ได้มีการสร้างวัสถุรูปแบบใหม่ขึ้น ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิและแสงอัลตราไวโอเลต วัสดุอัจฉริยะตัวนี้   กำลังเป็นที่สนใจของนักวิจัย  เพราะนี่จะเป็นครั้งแรกที่แสงจะถูกนำมาใช้สั่งการให้วัสดุเคลื่อนไหวได้ และการรักษาตัวเอง จะถูกนำมารวมกัน …