wp-export-cover.png

WordPress Export – ส่งออกเนื้อหาในเว็บ เพื่อสำรองข้อมูล

WordPress Export – ส่งออกเนื้อหาในเว็บ เพื่อสำรองข้อมูล สวัสดีครับ หัวข้้อนี้จะพูดถึงการส่งออกของเนื้อหาในเว็บของเรา  เพื่อสำรองข้อมูล  เผื่อเว็บมีปัญหาอะไรที่ไม่คาดคิด ก็จะได้กู้คืนกลับมาได้ หรือบางคนจะใช้การฟีเจอร์  WordPress Export ส่งออกเนื้อหา  ไปยัง WordPress อีกอันหนึ่งของเราก็ได้  บางคนอยากย้ายเว็บไปโฮสต์อื่น พื้นที่ทำเว็บอื่น เลยต้องทำแบบนี้  สำหรับตัว WordPress…