tinymce-wp-plugin.png

ติดตั้ง TinyMCE เปลี่ยน editor ธรรมดาให้กลายเป็น advance editor

ติดตั้ง TinyMCE เปลี่ยน editor ธรรมดาให้กลายเป็น advance editor ปกติคนที่ติดตั้ง wordpress เสร็จครั้งแรก  เมื่อจะเข้าไปโพสต์บทความใน editor ของ wordpress ที่เตรียมมาให้เรานั้น  มักจะไม่ค่อยมีตัวช่วยอะไรมากมาย   เป็นแค่ editor พื้นฐานสำหรับพิมพ์งานเท่านั้น  จัดรูปแบบอะไรไม่ค่อยได้มาก  สำหรับในบทความนี้ผมจะมาสอนวิธีการ ติดตั้ง tinymce ปลั๊กอิน เพื่อเปลี่ยน wordpress editor ธรรมดา ของคุณให้กลายเป็น editor…