shipyour_vs_sokochan.png

[รีวิว] เทียบ Shipyours และ Sokochan คลังสินค้าออนไลน์ ขายของไม่ต้องส่งเอง

มี UPDATE ท้ายบทความ!! สวัสดีครับ สำหรับบทความนี้เรา เราจะมารีวิวบริการที่ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบริการแห่งอนาคต  บริการนี้คือ คลังสินค้าออนไลน์ครับ ธุรกิจคลังสินค้า คลังสินค้าให้เช่า จะเรียกอะไรก็เรียกไปครับ ไม่ว่าจะขายของออนไลน์อะไร ก็ไม่ต้องส่งเอง  บริการนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่มีบริการอย่างกว้างขวาง ตอนนี้ที่เห็นๆ มีสองเจ้าครับ Shipyours และ Sokochan…