googleprojectbloks.png

google ได้ผลิตอุปกรณ์การสอนโปรแกรมที่จับต้องได้ สำหรับเด็ก

อุปกรณ์การฝึกหัดการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กของ google นี้ เรียกว่า โปรเจ็กบล๊อค (project bloks)   มีบางคนก็คิดว่าเฮ้ยความคิดนี้ก็เก่าแล้วนะ เคยมีแล้วนี่  จะทำทำไมอีก  แต่หลายคนไม่เคยรู้เลยว่าตอนนี้โลกเราต้องการ Software Engineer หรือวิศวกรซอฟต์แวร์จำนวนมาก  ขาดแคลนสุดๆ  ความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ google เลยต้องการปลูกฝังให้กับเด็กๆ เรียนรู้และชอบมัน …