google-image-recognize.png

ซอฟต์แวร์ใหม่จาก google ทำให้เรียนรู้ จดจำภาพสิ่งรอบตัวเราได้

สว้สดีครับ วันนี้เราจะมารับรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ของ google ที่ไม่ใช่แค่เป็นเครื่องมือค้นหาเพียงอย่างเดียว  ที่ผ่านมาไม่มีใครรู้จัก google และเราหลายๆ คนก็รู้ด้วยว่า google คือบริษัทที่ไม่ใช่แค่ทำ search engine แต่เป็นบริษัทวิจัยขนาดใหญ่ที่พยายามจะสร้างโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกแก่โลกใบนี้   ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ google…