wp-category.png

WordPress Category – วิธีการจัดการหมวดหมู่ภายในเว็บ

WordPress Category – วิธีการจัดการหมวดหมู่ภายในเว็บ หมวดหมู่ใน WordPress ถูกใช้ในการจัดการแยกโพสต์ หรือเป็นการแยกเนื้อหาออกจากกันให้อยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่  กลุ่มของเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะอยู่หมวดเดียวกัน  ในบทเรียนนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการสร้าง แก้ไข และลบหมวดหมู่กัน ใน WordPress Category กลับสู่บทความหลัก การสร้างเว็บด้วยตนเอง คลิ๊กที่นี่ …